دیدار با جناب آقای اکرمی از استان خراسان شمالی در سفارش دات نت پیرامون پروژه های شهرداری و شورای شهر بجنورد و همچنین پروژه دکتر جباری و دکتر ندیم