جلسه و دیداری صمیمی با جناب آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما که در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.