بازدید خانوم سعیدی از شرکت و جلسه جمعبندی پروژه اپلیکیشن لی لی
بازدید خانوم سعیدی از شرکت و جلسه جمعبندی پروژه اپلیکیشن لی لی
بازدید خانوم سعیدی از شرکت و جلسه صمیمی با حضور همه همکاران به هدف جمعبندی پروژه اپلیکیشن لی لی ...
ادامه مطلب
جلسه همکاران سفارش دات نت جهت هماهنگی پروژه ها
جلسه همکاران سفارش دات نت جهت هماهنگی پروژه ها
جلسه همکاران سفارش دات نت جهت هماهنگی و بهبود عملکرد پیشبرد پروژه ها و فضای مجازی ...
ادامه مطلب
جلسه و دیداری صمیمی با مدیرعامل محترم هلدینگ کسب و کار مهرکام
جلسه و دیداری صمیمی با مدیرعامل محترم هلدینگ کسب و کار مهرکام
جلسه و دیداری صمیمی با دکتر بادی مدیرعامل محترم هلدینگ کسب و کار مهرکام و سعید قلندری مدیریت مهرکام جهت هماهنگی و پیشبرد پروژه ها ...
ادامه مطلب
دیدار صمیمی با آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
دیدار صمیمی با آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
جلسه و دیداری صمیمی با جناب آقای یازرلو مجری توانمند صدا و سیما که در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. ...
ادامه مطلب
دیدار با رئیس محترم هیئت کوهنوردی در سفارش دات نت
دیدار با رئیس محترم هیئت کوهنوردی در سفارش دات نت
دیدار رئیس محترم هیئت کوهنوردی از شرکت سفارش دات نت پیرامون جمع بندی پروژه ...
ادامه مطلب
جلسه و دیدار با ریاست محترم صدا و سیما
جلسه و دیدار با ریاست محترم صدا و سیما
جلسه و دیداری صمیمی با رئیس سازمان صدا و سیما آقای عبدالحسینی ...
ادامه مطلب
گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور
گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور
گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور و بازدید ایشان از سفارش دات نت در مرداد ماه 97 ...
ادامه مطلب
گفتگو با جناب معاون برنامه ریزی شهرداری
گفتگو با جناب معاون برنامه ریزی شهرداری
گفتگو و جلسه کاری با جناب "معاون برنامه ریزی شهرداری" با حضور "کامل آرخی" تسهیل گر و مدیر اجرایی ...
ادامه مطلب
جلسه چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی
جلسه چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی
جلسه و گفتگویی چندجانبه با معاونت محترم خدمات شهری شهرداری و ریاست محترم سازمان آتش نشانی ...
ادامه مطلب
حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97
حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97
حضور فعال در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97 ...
ادامه مطلب