استخدام


شرکت گسترش هوشمند ارتباطات، صاحب پرتال حرفه ای، قدرتمندترین سیستم مدیریت محتوای ایرانی و صاحب امتیاز، با بیش از 10 سال سابقه کار حرفه ای، جهت توسعه این مجموعه، در زمینه تمام خدمات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت و اجرای پروژه های متعدد در سازمان های معظم دولتی و شرکت های خصوصی و صنایع بزرگ ، به منظور تکمیل کادر فنی و اداری خود ، اقدام به استخدام، نموده است.

 

«« فرم استخدام »»

 

«« شرایط کاری و قوانین شرکت »»

 

«« سوالات متداول  »»