دیدار با رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی در سفارش دات نت

  دیدار رئیس محترم هیئت کوهنوردی جناب آقای محمد فلاحی از شرکت سفارش دات نت
  پیرامون جمع بندی پروژه با حضور آقای کیانیان

دیدار با رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی در سفارش دات نت