جلسه و دیداری صمیمی با ریاست محترم صدا و سیما آقای عبدالحسینی در حاشیه الکامپ 97