گفتگوی صمیمی با مهندس لیاقت جو یکی از مدیران موفق کشور و بازدید ایشان از سفارش دات نت در مرداد ماه 97