حضور فعال شرکت سفارش دات نت در الکامپ گرگان تیر ماه سال 97 در سه غرفه مجزا صورت گرفت.
غرفه ها در سه بخش پارک علم و فناوری، شهرداری گرگان و وزارت فرهنگ و ارشاد قرار داشتند.