استارت آپ ویکند سال 97 گرگان با موضوع گردشگری در 19 اردیبهشت برگزار شد .
گروه برنامه نویسی سفارش دات نت با شرکت دو تیم "ماشینم کجاست" و "گردشگر" از بین 43 ایده به عنوان 10 تیم برتر انتخاب شدند.

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97

حضور در استارت آپ ویکند با موضوع گردشگری اردیبهشت سال 97