سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

برنامه نویس وبسایت برنامه نویس موبایل دارای بیش از 15 سال سابقه کار و ... ...
محبوبه آرمند

محبوبه آرمند

کارشناس مهندسی نرم افزار  برنامه نویس وبسایت دارای 5 سال سابقه کار و... ...
جمال الدین یارعلی

جمال الدین یارعلی

کارشناس ارشد ریاضی محض Web Developer دارای 5 سال سابقه کار و... ...
بنیامین چوکان

بنیامین چوکان

کارشناس مهندسی نرم افزار برنامه نویس اندروید دارای 4 سال سابقه کار ... ...
رومینا روهنده

رومینا روهنده

کارشناس مهندسی نرم افزار برنامه نویس وبسایت متخصص سئو دارای 4 سال سابقه کار ...
سینا سرابی

سینا سرابی

کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی گرافیست وب، اپلیکیشن و ... دارای 10 سال سابقه کار و... ...
سپیده سادات مظلومی

سپیده سادات مظلومی

کارشناس مهندسی نرم افزار برنامه نویس وبسایت دارای 3 سال سابقه کار و ... ...
مهدی کرد

مهدی کرد

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات برنامه نویس سمت سرور  برنامه نویس وبسایت دارای 3 سال سابقه کار ...
مهشید حق بین

مهشید حق بین

کارشناس ارشد ریاضی-کاربردی-تحقیق در عملیات برنامه نویس وبسایت مسئول شبکه های اجتماعی شرکت دارای 3 سال سابقه کار ...
محسن صفری

محسن صفری

برنامه نویس وبسایت برنامه نویس موبایل دارای اندکی سابقه کاری D: و ... ...