ابراهیم شجاعی

ابراهیم شجاعی

کارشناس نرم افزار برنامه نویس  دارای 5 سال سابقه کار  و ... ...
محمدمهدی امیرعبداللهیان

محمدمهدی امیرعبداللهیان

کارشناس نرم افزار طراح و برنامه نویس وب دارای 7 سال سابقه کار ...
جمال محمودی

جمال محمودی

کارشناس نرم افزار برنامه نویس دارای 8 سال سابقه کار  و  ... ...
سامان اجلالی

سامان اجلالی

کارشناس نرم افزار طراح و برنامه نویس وب دارای 5 سال سابقه کار  و ... ...
مهران یعقوبی

مهران یعقوبی

کارشناس کامپیوتر برنامه نویس  دارای 14 سال سابقه کار  و ... ...
کیومرث نعمتی

کیومرث نعمتی

کارشناس فناوری اطلاعات برنامه نویس  دارای 9 سال سابقه کار  و... ...
حسن  زارع حسين آبادي

حسن زارع حسين آبادي

 کارشناس کامپیوتر برنامه نویس  دارای 6 سال سابقه کار  و ... ...
حسن بروکی میلان

حسن بروکی میلان

کارشناس ارشد نرم افزار  برنامه نویس داری 7 سال سابقه کار و... ...