عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: ۲۸ هزار میلیارد تومان از ۳۱ هزار میلیارد تومانی که دولت برای پرداخت یارانه‌ در نظر گرفته است میان ۷۸ میلیون ایرانی به صورت یکسان توزیع می‌شود.

احمد امیرآبادی فراهانی درباره تعیین تکلیف یارانه‌های مردم در بودجه ۹۹ اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مبلغ از ۳۱ هزار میلیارد تومانی دولت در لایحه خود برای اجرای طرح‌‌های معیشتی در نظر گرفته بود، ۲۰ درصد آن به هفت میلیون نفری که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق می‌گیرد.

وی افزود: مابقی این مبلغ که ۲۸ هزار میلیارد تومان است میان ۷۸ میلیون ایرانی به صورت یکسان توزیع می‌شود.

 عضو کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد: سال آینده مردم ترکیبی از یارانه نقدی و یارانه معیشتی بنزین را دریافت خواهند کرد. بر این اساس ۷۸ میلیون ایرانی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند و خانوارهایی که مشمول دریافت یارانه معیشتی شناخته شده‌اند نیز براساس تعداد خانوار از ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان دریافت خواهند کرد.

منبع: آنا