تعرفه دامنه

برای داشتن یک سایت اولين قدم ثبت يك نام برای وب سايت می باشد . به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain گفته می شود . هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند . قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول و يا هر نام دلخواه ديگر ( به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده ) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع وب سايت می توان آنرا انتخاب نمود .

تعرفه دامنه ها
پسوند سالیانه 5 ساله
com 295,000 1,475,000
net 359,000 1,795,000
org 365,000 1,825,000
info 437,000 2,185,000
co 721,000 3,605,000
ws 1,134,000 5,670,000
asia 367,000 1,835,000
cc 288,000 1,440,000
me 438,000 2,190,000
tv 901,000 4,505,000
biz 462,000 2,310,000
ir 15,000 75,000
co.ir 15,000 75,000
net.ir 15,000 75,000
org.ir 15,000 75,000
gov.ir 15,000 75,000
ac.ir 15,000 75,000
.club 329,000 1,645,000
تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور می گردد معتبر می باشد.