تعرفه دامنه

برای داشتن یک سایت اولين قدم ثبت يك نام برای وب سايت می باشد . به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا Domain گفته می شود . هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند . قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول و يا هر نام دلخواه ديگر ( به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده ) باشد و قسمت دوم که شناسه نام يا پسوند می باشد و با توجه به نوع وب سايت می توان آنرا انتخاب نمود .

تعرفه دامنه ها
پسوند سالیانه 5 ساله
com 180,000 900,000
net 245,000 1,225,000
org 230,000 1,150,000
info 225,000 1,125,000
co 463,000 2,315,000
ws 350,000 1,750,000
asia 270,000 1,350,000
cc 181,000 905,000
me 315,000 1,575,000
tv 567,000 2,835,000
biz 235,000 1,175,000
ir 4,800 240,000
co.ir 4,800 -
net.ir 4,800 24,000
org.ir 4,800 24,000
gov.ir 4,800 -
ac.ir 140,000 -
.club 230,000 1,150,000
تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور می گردد معتبر می باشد.