چگونگی اولویت بندی پست‌های اینستاگرام
چگونگی اولویت بندی پست‌های اینستاگرام
یکی دو سالی است که اینستاگرام، الگوریتم جدیدی برای چگونگی نمایش پست‌ها به کار گرفته؛ الگوریتمی که سعی می‌کند پست‌هایی که بیشتر دوست دارید را تشخیص دهد و آن‌ها را بالاتر از دیگر پست‌ها، مقابل‌تان قرار ...
ادامه مطلب