اقتصاد نیوز : در پایان معاملات سه‌شنبه، ارزش صف‌های خرید ۴۸ درصد افزایش یافت و به رقم ۶۲۴ میلیارد تومان رسید. همچنین ارزش صف‌های فروش نیز ۷۴ درصد کاهش یافت و هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان شد.

در معاملات روز ‌‌سه‌شنبه، شاخص کل بورس ۳۸۵ واحد رشد کرد و به رقم یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد رسید. اما شاخص کل هم‌وزن ۶ هزار و ۴۶۲ واحد پایین آمد و در رقم ۴۳۰ هزار و ۴۲۰ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس ۹۴ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۵۳۰ واحد رسید.

علاوه بر این در این روز۱۴۲ نماد که ۳۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند رشد قیمت داشتند که ۱۰۳ نماد بورسی و ۳۹ نماد فرابورسی بودند. همچنین قیمت ۳۱۹ نماد بازار سهام که ۶۸ درصد بازار را تشکیل می‌دهند کاهش یافت. ۲۲۵ نماد بورسی و ۹۴ نماد فرابورسی بودند.


منبع: دنیای اقتصاد