نشستن طولانی‌مدت اثرات مفید ورزش را خنثی می‌کند

 

افرادی که برای مدت زمان طولانی می‌نشینند، حتی اگر ورزش کنند، دچار مشکلات متابولیکی خواهند شد.